ToimintaKristillisyys on päiväkoti Helmessä yksi näkökulma, jonka kautta asioita voidaan havainnoida varhaiskasvatuksen pedagogisessa viitekehyksessä. Kristillinen katsomus näkyy toiminnassa siten, että tutustumme muiden teemojen ohella Raamatun kertomuksiin ja ajatuksiin esim. kirkollisten juhlapyhien tai lapsia askarruttavien arjen asioiden tiimoilta. Myös pienet rukoukset, kuten ruokarukous tai Taivaan Isän kiittäminen perheestä, ystävistä, kivasta päivästä tai muista lapsille tärkeistä asioista on osa päiväkodin toimintaa. Asioita käsitellään lasten ikätaso huomioiden ja perheiden vakaumusta ja katsomusta kunnioittaen.
 • Toiminta suunnitellaan Uuraisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta
 • Päiväkotimme varhaiskasvatus on kodinomaista, lapsia ja kotien arvoja kunnioittava
 • tarjoamme kokopäivä -ja osapäivähoitoa perheen varhaiskasvatustarpeen mukaan
 • jokaisella lapsella on omahoitaja ja toimimme pienryhmissä sekä pienillä että isoilla
 • Opimme englannin kieltä leikkien ja laulujen avulla kerran viikossa kokoontuvassa englannin kerhossa
 • alle 3-vuotiaiden ryhmä Helmiäiset
 • 3-5-vuotiaiden ryhmä Simpukat (jaettu pienryhmiin: Merihevoset, Meritähdet ja Merisiilit)
HENKILÖKUNTA
 • päiväkodin johtaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • ruokapalveluvastaava
TOIMII päiväkotia varten 2010 rakennetuissa tiloissa
 • Päiväkodin rakennuttamisesta ja kunnossapidosta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Oikarinmäki, jonka Uuraisten kunta omistaa ja päiväkoti Helmi on tiloissa vuokralla.
 • Uuraisten kunnan Höytiän esiopetus toimii samassa rakennuksessa.
VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN JA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU
Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, 41140 KUIKKA, Puh. 045-3574712 Mobiili