EtusivuPäiväkoti Helmi
Jokiraitti 1
41140 KUIKKA
045 3574712 (Helmiäiset 0-3v))
040 544 5230 (Simpukat 3-5v)
040 775 2633 (johtaja)
e-mail.
Päiväkoti Helmi on Uuraisilla, kunnan etelälaidalla, lähellä Jyväskylän rajaa toimiva yksityinen päiväkoti. Se on aloittanut toimintansa vuoden 2011 alussa. Päiväkotia ylläpitää Uuraisten kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Päiväkotimme tarjoaa laadukasta ja yksilöllistä varhaiskasvatusta valtakunnallista ja Uuraisten kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattaen. Kristillinen kasvatus toteutetaan päiväkodissamme lapsilähtöisesti yhteistyössä kotien kanssa. Painotamme toiminnassamme musiikkia sekä liikuntaa. Tarjoamme lisäksi yli 3-vuotiaille lapsille englannin kielen kerhoa viikottain.

Päiväkoti Helmi on yksityinen päiväkoti, jonka toiminta perustuu 
kristilliseen katsomukseen ja arvoihin, kuten lähimmäisen rakkau-
teen, suvaitsevaisuuteen, ystävällisyyteen, toisten auttamiseen ja
anteeksi antamiseen. Nämä arvot ovat taustalla kaikessa päiväkodin 
toiminnassa. Perheiden erilaisia katsomuksia kunnioitetaan ja lapset
kohdataan tasavertaisina. Jokainen on omana itsenään arvokas.
Vanhemmille kerrotaan päiväkodin katsomuksesta ja siihen liittyvästä
toiminnasta varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa. Tietoa välitetään myös 
viikkotiedotteessa ja hakutilanteissa.

Kristillisyys on päiväkoti Helmessä yksi näkökulma, jonka kautta asioita voidaan havainnoida varhaiskasvatuksen pedagogisessa viitekehyksessä. Kristillinen katsomus näkyy toiminnassa siten, että tutustumme muiden teemojen ohella myös Raamatun kertomuksiin ja ajatuksiin esim. kirkollisten juhlapyhien tai lapsia askarruttavien arjen asioiden tiimoilta. Asioita käsitellään lasten ikätaso huomioiden. Myös pienet rukoukset, kuten ruokarukous tai Taivaan Isän kiittäminen ystävistä, perheestä, kivasta päivästä tai muista lapsille tärkeistä asioista on osa päiväkodin toimintaa. Musiikissa osa lauluista on hengellisiä lasten lauluja.
 

Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, 41140 KUIKKA, Puh. 045-3574712 Mobiili