ArvotToiminta pohjautuu kristillisiin perusarvoihin, kuten
 • Rehellisyys
 • Tasa-arvoisuus
 • Toisen ihmisen kunnioittaminen ja auttaminen
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Asioiden ja ristiriitojen selvittäminen
 • Anteeksipyytäminen, -antaminen ja -saaminen
Toimintaa ohjaa ajatus siitä, että jokainen ihminen on jo omana itsenään arvokas "helmi".

Toiminta perustuu kristittyjen yhteydelle ja yhdessä toimimiselle
 • Kaikki kristilliset seurakunnat ja niiden jäsenet voivat olla toiminnassa mukana ja tukemassa sitä
 • Kunkin vakaumusta ja katsomusta kunnioitetaan sekä erilaiset ajattelutavat hyväksytään
Lapsen perustarpeet huomioidaan iän ja kehitystason mukaan
 • Päiväkodin tulee olla lapselle päivän aikana se toinen koti, johon hänen on hyvä tulla ja johon vanhempien on turvallista lapsensa jättää
 • Kodin ja päiväkodin henkilöstön välinen yhteistyö lasten parhaaksi on erittäin arvokasta, tärkeää ja välttämätöntä
Kristillisyys päiväkodin arjessa
 • Osana toiminta-ajatusta on, että kristillisiin arvoihin perustuva toimintatapa ja lähimmäisen rakkaus näkyvät päiväkodin ilmapiirissä sekä tukevat lapsen myönteisen ja terveen minäkuvan kehittymistä
 • Tavoitteena on lisäksi välittää tietoa ja kokemusta siitä, että Jumala on Taivaan Isä, joka on turvallisesti läsnä elämässämme, ja jonka puoleen voi kääntyä pienimmissäkin asioissa
 • Päiväkodissa halutaan tukea lapsia ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen Jumalan suurena luomistyönä
 • Käytännön tasolla kristillisyys toteutuu lasten kanssa tapahtuvassa toiminnassa mm. hengellisten lastenlaulujen ja laululeikkien, Raamatun kertomusten, pienten rukoushetkien sekä aiheesta nousevien keskustelujen muodossa

 

Päiväkoti Helmi, Jokiraitti 1, 41140 KUIKKA, Puh. 045-3574712 Mobiili